AboutMe

บริษัท พรีเมี่ยม เน็ตเวิร์ค ซิสเต้ม จำกัด  ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา แนะนำ จำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และให้เช่าระบบเน็ตเวิร์คสำหรับงานกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใช้งานภายในบ้าน อาคารสำนักงาน จนถึงโรงงาน รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ  โดยทีมงานได้อยู่ในวงการเน็ตเวิร์คกว่า 10 ปี และได้เริ่มก่อตั้งบริษัท พรีเมี่ยม เน็ตเวิร์ค ซิสเต้ม จำกัด ปี 2017 และได้ตั้งทำเว็ปไซค์สำหรับจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในปี 2017 เช่นกัน 

  

โดยบริษัท พรีเมี่ยม เน็ตเวิร์ค ซิสเต้ม จำกัด ได้เน้นให้คำปรึกษา และจัดทำระบบต่างๆ ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์ โดยอุปกรณ์ที่เลือกมาใช้งานจะต้องมีปประสิทธิภาพสูง โดยจะเลือกสินค้า หรือระบบที่จะนำมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 

ทางบริษัท พรีเมี่ยม เน็ตเวิร์ค ซิสเต้ม จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา หรือดูแลระบบต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้บริษัท พรีเมี่ยม เน็ตเวิร์ค ซิสเต้ม จำกัด ขอขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการจากเรา


25 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 2761 ครั้ง

Engine by shopup.com