google-site-verification=EAK9R-NgqL9wSIE9l6iZp7xIt1avJuXr9LsBAos8TNE

บริการให้เช่าระบบ WiFi

บริการใช้เช่าระบบ WiFi สำหรับงานสัมมนา งานประชุม และงานอีเว้นท์

 

 

  • อินเตอร์เน็ตที่ใช้เป็นแบบใยแก้วนำแสง (FTTx) 
  • ความเร็วที่เริ่มต้นให้ใช้งานอยู่ที่ 100Mbps
  • สามารถกำหนดความเร็วการใช้งานของแต่ละ User ได้
  • สามารถกำหนดให้ Block การใช้งานบางเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น Facebook, Youtube เป็นต้น

 

 

 

อุปกรณ์สามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลายไซส์

นาดแพ็คเกจ

จำนวนที่รองรับ (เครื่อง) ราคาเริ่มต้น (บาท/วัน)**
Size M 100 10,000
Size L  300 15,000
Size XL 500 25,000
Size Premium 1,000 30,000

 ** คุยรายละเอียดกับทางทีมงาน  คลิก

 


12 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 843 ครั้ง

Engine by shopup.com