ซ่อมบำรุง และจัดทำระบบกล้องวงจรปิดใหม่ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่: Modify_Solution

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  และพี่ๆ ทีมงานบ้านสองแควเป็นอย่างสูงที่มอบให้ทางเราเข้าไปดูแลความเรียบร้อยในส่วนระบบกล้องวงจรปิด และระบบอินเตอร์คอมในเรือนพัก

 

 

 

 

 

28 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1169 ครั้ง

Engine by shopup.com